کارمند بخش حراست با بیمه و پاداش در موسسه نظم پویا پارسیان – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی برای آقایان

پذیرفته شدن در مصاحبه استخدامی

حداقل سن 20 حداکثر 40 سال

شیفت ها به صورت چرخشی می باشد.

توجه داشته باشید این موسسه کاریابی نیست.

محدوده محل کار: بزرگراه باکری

ساعات کاری

شیفت صبح از ساعت 8 تا 16 و شیفت عصر از ساعت 16 تا 24

تسهیلات و مزایا

بیمه پاداش پزشک سازمانی

سایر مزایا

بیمه تامین اجتماعی از روز اول شروع به کار شدن

عیدی و سنوات در پایان سال مطابق کارکرد پرداخت می گردد.

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند بخش حراست با بیمه و پاداش در موسسه نظم پویا پارسیان – استخدام فوری” به ما بگویید