کارمند خانم جهت دفتر وکالت با سابقه مرتبط

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارمند خانم جهت کار در موسسه حقوقی
با سابقه کار در دفتر خدمات قضایی یا تسلط کامل به عدل ایران
نیمه وقت ( شیفت عصر )
محدوده صادقیه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند خانم جهت دفتر وکالت با سابقه مرتبط” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات