کارمند فروش نیمه وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی کارمند فروش تلفنی خانم به صورت نیمه وقت نیازمندیم حتما باسابقه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند فروش نیمه وقت – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات