شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک شرکت معتبر جهت همکاری به تعدادی همکار اداری آشنا به سیستم و اکسل (آقا یا خانم)نیاز دارد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند – استخدام فوری” به ما بگویید