کارگر برای یک مغازه در محدوده بازار تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک مغازه برای تکمیل کادر خود در تهران (محدوده بازار) به یک نفر کارگر همراه با نهار نیازمند است.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره همراه زیر تماس حاصل نمایند.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر برای یک مغازه در محدوده بازار تهران – استخدام فوری” به ما بگویید