کارگر تزریق پلاستیک شیفت شب با بیمه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر تزریق پلاستیک نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر تزریق پلاستیک شیفت شب با بیمه – استخدام فوری” به ما بگویید