کارگر رنگکار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کابینت کار ماهر ، برش کار ، ام دی اف کار و ساده ) شهریار ،میدان

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر رنگکار – استخدام فوری” به ما بگویید