کارگر ساده ، کار در رستوران

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر ساده جهت کار در رستوران در مولوی تهران به صورت پاره وقت و تمام وقت ، ساعت کاری از ۹:۳۰ الی ۱۹ و ۱۸ الی ۲۴:۳۰
ساعت پاسخگویی از ۹:۳۰ الی ۱۲ شب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده ، کار در رستوران” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات