شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی کارگر ساده جهت کار در فست فود معتبر زنجیره ای نیازمندیم
ساعت کار از ۱۰ صبح ال ۱ بامداد
هفته ایی یک روز اف در ما ۲ روز مرخصی ۳ وعده غذای رایگان خوابگاه رایگان هزینه رفت و برگشت به خوابگاه به عهده مجموعه
امکان ارتقاء شغلی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده اشپزخانه” به ما بگویید