کارگر ساده با جای خواب و غذا و بیمه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده با جای خواب و غذا و بیمه” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات