کارگر ساده جهت تراشکاری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر ساده جهت تراشکاری بصورت نیمه وقت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده جهت تراشکاری – استخدام فوری” به ما بگویید