کارگر ساده فوری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی کارگر ساده جهت تولید و مونتاژ قطعات خودرو نیازمندیم

حقوق+بیمه+سنوات+مسکن و خواربار+حق ایاب وذهاب

و اضافه کاری

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده فوری – استخدام فوری” به ما بگویید