کارگر ساده نصاب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک کارگرساده یاماهربرای نصب دربهای چوبی وضدسرقت نیازمندم حقوق توافقی

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده نصاب – استخدام فوری” به ما بگویید