کارگر ساده کترینگ 5 عصر تا 5 صبح – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سلام

کارگر ساده جهت شستشوی ظروف (اصلا زیاد نیست) و انجام امور محوله

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده کترینگ 5 عصر تا 5 صبح – استخدام فوری” به ما بگویید