شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت کار در انبار و سالن مونتاژ
ترجیحا دارای گواهینامه
ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه 8:00 الی 17:00 – پنجشنبه 8:00 الی 13:00
تسهیلات و مزایا
بیمه
سایر مزایا
حقوق و مزایا طبق قانون وزارت کار به همراه بیمه تامین اجتماعی از ماه اول بعد از عقد قرارداد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات