شرایط مدنظر آگهی دهنده

به نیروی ماهر برقکار جهت انجام پروژهای ساختمانی در محدوده تهران نیازمندیم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ماهر برقکار” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات