کارگر ماهر جوراب بافی پای دستگاه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر ماهر وباسابقه در کار تودید جوراب پای دستگاه از ساعت۸صبح الی۱۹ با بیمه

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ماهر جوراب بافی پای دستگاه” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات