کارگر کبابى – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادى کارگر کبابى در دو شیفت تمام وقت و نیمه وقت آشنا به کار کبابى بدون جاى خواب ساعت کارى تمام وقت ١٠ الى ٢٤ و استراحت بین شیفت ساعت کارى نیمه وقت شیفت روز ١٠ الى ١٦:٣٠ شیفت شب ١٧:٣٠ الى ٢٤ با وعده غذایی و بیمه و ٢ روز مرخصى با حقوق در ماه بدون جاى خواب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر کبابى – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات