کار در منزل با چرخ خیاطی مزدی دوزی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سلام
شرایط دریافت کار
۱.داشتن کارت ملی
۲.داشتن چرخ خیاطی برقی
و چطور میتوانید با ما همکاری کنید
ابتدا برای آموزش مراجعه می کنید به کارگاه واقع در محدوده دروازه شمیران
هزینه آموزش ۵۰هزار تومان است و دو ساعت زمان آموزش میباشد و با ارائه کارت ملی کار را دریافت می‌کنید و در خانه خودتان با چرخ خیاطی خودتان می دوزید مزد هر کش مو ۵۰۰ تومان میباشد و اینکه چقدر در ماه درآمد داشته باشید به خودتان بستگی دارد حداقل درآمد نیرو های ما ۲ میلیون و حداکثر ۸میلیون تومان میباشد ظرفیت محدود میباشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی