شرایط مدنظر آگهی دهنده

پاسخگویی به تلفن و رزرواسیون هتل اپارتمان در محل خودتان ، نیازمند به سواد حداقل دیپلم ، خوش صحبت و مودب ، باهوش و با دقت ترجیحا خانم
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی