کانتر کار تمام وقت و کانتر کار نیمه وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کانتر اقا به صورت تمام وقت و کانتر کار خانم به صورت نیمه وقت جهت شیفت شب مورد نیاز میباشد

لازم به ذکر است

فست فود هایدا متناسب با سابقه کاری این برند نیازمند افرادی با برخورد عالی و ظاهری اراسته و روحیه شاد و روابط عمومی بالا میباشد .

حفط شان و منزلت مشتری در دستور کار این فروشگاه است

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کانتر کار تمام وقت و کانتر کار نیمه وقت – استخدام فوری” به ما بگویید