شرایط مدنظر آگهی دهنده

کمک آشپز مسلط به تخته کاری نیمه وقت از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ ناهار بازار یا تمام وقت *************** و یک کارگر ساده با حقوق ۵۵۰۰ با بیمه یک روز آف در هفته و دو روز مرخصی در ماه با جای خواب نیاز داریم .

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک آشپز ، کارگر ساده” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات