کمک آشپز خانم فوری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک کمک آشپز خانم برای شیف عصر جهن کار در

کترینگ ( تهیه غذا) نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک آشپز خانم فوری – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات