شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک کمک آشپز جوان،ماهر و فعال برای کار در باغ رستورانی در شهریار نیازمندیم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک آشپز” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات