کمک حسابدار و کاراموز و حسابدار

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام کمک حسابدارو کار اموز و حسابدار
جهت کادر مالی،تمام وقت و نیمه وقت
حتی بی سابقه
با حقوق و مزایای مناسب
بیمه ماه اول
در موسسه حسابداری معتبربا بیش از بیست سال سابقه
درصورت عدم پاسخ گویی پیام بدین

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک حسابدار و کاراموز و حسابدار” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات