کمک مربی و خدماتی خانه بازی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت خانه بازی نیازمند یک نفر خانم نیروی کمک مربی و خدمات می باشیم که نظافت خانه کودک و سایر موارد مربوط به کودکان را عهده دار باشد .محدوده سن کودکان ۳ تا ۶ سال می باشد و بیشتر کودکان به صورت پاره وقت حضور داشته و زحمت چندانی نخواهند داشت. به لحاظ کمک در اداره امور آموزشی نیز علاقه مند و توانمند باشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک مربی و خدماتی خانه بازی – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات