شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک کارگر ساده دست به اچار با رده سنی ۱۷ الی ۲۳ سال در محدوده تهرانپارس نیاز داریم . ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰ ما بقی اضافه کار حساب میشه . لطفا اگر دنبال کار و کار یاد گرفتن هستین تماس بگیرید ممنون

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک نصاب کابینت” به ما بگویید