یک فروشنده خانم و یک فروشنده اقا – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک فروشنده خانم و یک فروشنده اقا بصورت تمام وقت و نیمه وقت جهت کار در بوتیک

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “یک فروشنده خانم و یک فروشنده اقا – استخدام فوری” به ما بگویید