یک فروشنده خانم و یک فروشنده اقا

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک فروشنده خانم و یک فروشنده اقا بصورت تمام وقت و نیمه وقت جهت کار در بوتیکیک-فروشنده-خانم-و-یک-فروشنده-اقا–62ea440d214b36001c4fd7ad

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی