یک کارگر ساده انبار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک کارگر ساده جهت کار در انبار نیازمندیم ۳۳۹۰۸۲۶۴

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “یک کارگر ساده انبار – استخدام فوری” به ما بگویید