یک یا چند آرایشگر آقا جهت کار در مغازه در شرق تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک یا چند آرایشگر آقا جهت کار در مغازه در شرق تهران بصورت اجاره صندلی و یا درصدی نیازمندیم.

اطلاعات تماس

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “یک یا چند آرایشگر آقا جهت کار در مغازه در شرق تهران – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات