۳ نفر فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه چرم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

۳ نفر فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه چرم
ساعت کاری ۱۰ الی ۱۶ و ۱۶ الی ۲۲ به صورت پاره وقت
یک روز در هفته به صورت تمام وقت و یک روز هم استراحت
حقوق ۶ ملیون ثابت و ۲ درصد از فروش روزانه به همراه پاداش

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی