آبدارچی خانم در دفتر حقوقی سعادت آباد پاره وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

پنجشنبه و روزهای تعطیل، تعطیل هستید.
کار جهت پذیرایی از مهمانان دفتر و نظافت دفتر هست.
مکان دفتر سعادت آباد مابین میدان کتاب و چهارراه سرو می باشد.
تلفن جهت تماس *********** خانم عنایتی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “آبدارچی خانم در دفتر حقوقی سعادت آباد پاره وقت” به ما بگویید