آبدارچی دارای سابقه در محدوده ولنجک تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به آبدارچی خانم یا آقا دارای سابقه کاری مرتبط و تمیز در تهران (محدوده ولنجک) نیازمندیم.

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “آبدارچی دارای سابقه در محدوده ولنجک تهران – استخدام فوری” به ما بگویید