آبدارچی و نظافتچی در یک شرکت معتبر در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

آبدارچی و نظافتچی

جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت

توانایی انجام کلیه امور خدمات و نظافت محیط کار

انجام امور مربوط به آشپزخانه

منظم، آراسته و دقیق

وظیفه شناس و خوش برخورد

آشنا به فنون پذیرایی و تشریفات

مسئولیت پذیر و معتمد

آشنایی با قوانین بهداشتی و اصول نظافت و توانایی کار با مواد شوینده

حداقل 3 سال سابقه کار

سن 20 تا 35 سال

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “آبدارچی و نظافتچی در یک شرکت معتبر در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید