شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرایط احراز
جزییات همکاری بر اساس توافق مشترک
تسهیلات و مزایا
برای لاین ناخن هم اجاره صندلی و هم درصدی میپذیریم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “آرایشگر زنانه” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات