آشپز فست فود پاره وقت شیفت چرخشی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند به یک آشپز در کافه رستوران بیرون‌بر
۶ شیفت در هفته یک روز تعطیل
شیفت صبح ۷ تا ۱۶
شیفت عصر ۱۶ تا ۲۴
شیفت ها به صورت چرخشی
حقوق ۸ میلیون

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “آشپز فست فود پاره وقت شیفت چرخشی” به ما بگویید