شرایط مدنظر آگهی دهنده

همکارخانم تمام وقت و پاره وقت جهت کار در دفتر پیشخوان دولت

همراه با اموزش کامل منطقه هفت تیر جهت هماهنگی فقط تماس تلفنی پاسخگو هستیم

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “اداری – استخدام فوری” به ما بگویید