ادمین اینستاگرام (حضوری پاره وقت)

شرایط مدنظر آگهی دهنده

آکادمی مجتبی مالمیر استخدام میکند:
ادمین مسلط و با سابقه و توانمند
روحیه پیشرفت و موفقیتهای بزرگ کاری
تسلط به الگوریتم و توانایی رشد پیج
روحیه تیمی و جو کاری و دوستانه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “ادمین اینستاگرام (حضوری پاره وقت)” به ما بگویید