ادمین تولید محتوا خانم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ادمین برای تولید محتوا مسلط به فیلم برداری با گوشی و ادیت عکس و فیلم

خانم حضوری نیمه وقت

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “ادمین تولید محتوا خانم – استخدام فوری” به ما بگویید