استخدام‌آرایشگرمردانه درسالن زیبایی نایس

شرایط مدنظر آگهی دهنده

✒جهت‌تکمیل‌کادر‌خود درمنطقه (4)تهرانپارس ✒ازافراد‌واجد‌شرایط‌زیردعوت‌به‌همکاری می‌نمایم.
✒حرفه‌ایی‌ و‌مجرب با‌مشتری اجاره‌صندلی
✒آرایشگرمردانه،میکاپ‌وگریم‌‌کار‌داماد،تتوکاربدن
✒درسالنی شیک‌ومجهز
✒جهت‌همه‌لاینهای‌مرتبط‌به‌حوزه‌آرایشگری‌مردانه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام‌آرایشگرمردانه درسالن زیبایی نایس” به ما بگویید