استخدام(کمک آشپز باریستا نیروخدماتی) کافه کریمخان

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر(خانم یا آقا) جهت باریستا فقط برای شیفت عصر 16تا24 با تجربه و ظاهر آراسته و متعهد به کار به یک نفر(خانم یا آقا) جهت کمک آشپز برای فول شیفت 11تا23 باتجربه و روحیه کار تیمی و با اخلاق و متعهد به کار به یک نفر نیروی خدماتی با ظاهر مرتب و آراسته با اخلاق و متعهد جهت کلیه امور خدماتی به صورت تمام وقت نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام(کمک آشپز باریستا نیروخدماتی) کافه کریمخان” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات