استخدام . بازاریابی تلفنی . کارمندی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مجموعه قفسه بندی امیر

استخدام فروشنده و جواب دهی به تلفن

این مجموعه جهت ارتقا و توسعه کار در زمینه بازاریابی بصورت فروش تلفنی و پاسخگویی به مشتریان . از چند فروشنده خانم یا آقا دعوت به کار می نماید .
ساعت کاری 9 الی 18

حقوق طبق تعرفه وزارت کار + پاداش از فروش

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام . بازاریابی تلفنی . کارمندی” به ما بگویید