استخدام تایپیست خانم مسلط ب صفحه ارایی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

دور کاری، فقط 1 جلسه در دفتر سهروردی تست میشید، تایپ فارسی و اندک مواردی جدول ساده + غلط گیری : صفحه ای 2/500 ترجیحا ساکن منطقه 7 جهت تحویل و ارسال کارها… تماس فقط از پیام واتس اپ. متشکرم

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام تایپیست خانم مسلط ب صفحه ارایی – استخدام فوری” به ما بگویید