استخدام خانم جهت امور منزل خانواده

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت انجام امور منزل،آشپزی،نظافت،خرید ،دلسوز،متعهد،مودب،دارای عدم سوئ پیشینه،غیر سیگاری

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام خانم جهت امور منزل خانواده” به ما بگویید