استخدام خانم جهت مراقبت و نگهداری از سالمند

شرایط مدنظر آگهی دهنده

تعدادی خانم جهت نگهداری و مراقبت از سالمند سالم / پوشکی / لگنی و آلزایمری و انجام امور منزل بصورت روزانه و شبانه روزی نیازمندیم

بدون دریافت پورسانت از نیرو

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام خانم جهت مراقبت و نگهداری از سالمند” به ما بگویید