شرایط مدنظر آگهی دهنده

مجموعه غذایی در پالادیوم صندوقدار و فروشنده خانم زیر 35 سال استخدام می کند
اشنا به نرم افزارهای سپیدز یا سپند اسنپ فود
روابط عمومی و ظاهر مناسب
ساعت کاری 9 الی 17 یا 17 الی 23
یک روز اف درهفته
دوروز مرخصی در ماه
اضافه کاری پاداش فروش بیمه
حقوق ثابت 6 الی 6500

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام خانم در پالادیوم” به ما بگویید