استخدام خانم مجرد جهت امور منزل هفته ای دو جلسه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانم مجرد منظم و مرتب و با سلیقه جهت امور منزل برای هفته ای دو روز به صورت پاره وقت نیازمندم .
قابل ذکر است که کار سبک و راحت در حد آشپزی و گردگیری می باشد .
ما دونفر به صورت پدر و پسر 9 ساله هستیم که بنده صبح سرکار میرم و پسرم مدرسه میره .
دو روز کاری به انتخاب خانم بوده و قابل تغیر در هفته می باشد .
حقوق به صورت روزانه و در حد امکان بالاترین حقوق روزانه در نظرگرفته می شود .

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام خانم مجرد جهت امور منزل هفته ای دو جلسه” به ما بگویید