استخدام در کارگاه طلاسازی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی بسابکار(پوست کار و پرداخت کار) خانم یا آقا حرفه ای یا نیمه حرفه ای جهت کار در کارگاه طلا سازی نیازمندیم
محدوده ی کار متروی خیام
ساعت کاری ۹ تا ۷
میزان حقوق به تناسب توانایی حداکثر ۸میلیون
فقط تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام در کارگاه طلاسازی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات