استخدام زیگزالدوز و میاندوز کار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

میـانـدوزکـار و زیگـزالـدوز خـانـم یا آقـا نیازمندیم (محدوده فردوسی ) ۸۸۸۰۹۴۷۴ ۰۹۰۲۸۲۹۵۸۳۶

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام زیگزالدوز و میاندوز کار – استخدام فوری” به ما بگویید